Helt På Vidda Festivalen

Nettverkssamling

27. August 2022

Helt på Vidda festivalen skal bidra til å skape gode møteplasser for sektorer innen både kunst, kultur og næring- og reiseliv. Vi mener at et tverrfaglig samarbeid er viktig for bærekraftig utvikling, og en suksessfaktor for å utvikle meningsfulle opplevelser for ulike målgrupper.

Som vår samarbeidspartner, vil dere kunne påvirke konferansens innhold ved å sette søkelys på bestemte tema for et publikum fra øst til vest.