Helt På Vidda Festivalen

OM OSS

Helt på Vidda Festivalen er stiftet som en ideell forening og er lokalt forankret på Geilo, i Hol kommune. I dag består foreningen av ildsjeler fra både Visit Geilo, Ihuga Event, Fagskolen i Viken, Geilo (Norsk Reiselivsfagskole), samt frivillige fra lokalt næringsliv. Alt overskudd går til arbeid og videreformidling av festivalen for det kommende året.

Drømmen om en fjellfestival på Geilo ble realisert for første gang 20. -21. august 2021 på Vestliatoppen, med stolheis som fremkomstmiddel! Vi gjennomførte på tross av utfordringer Kultur Norge stod ovenfor, og kunne vise frem artister som Maria Mena, Hkeem og Dagny i solnedgang med Hallingskarvet som bakteppe.

Vårt formål med Helt på Vidda Festivalen er destinasjonsutvikling, hvor vi vektlegger nyskaping, inkludering og mangfold. Vår visjon er å gi publikum en uforglemmelig musikkopplevelse i rå, norsk natur!

Engasjerte

Vi skal være en aktiv bidragsyter til et bærekraftig samfunn. Vi tar ansvar for kvaliteten og fremdriften i det vi gjør, deler kunnskap internt og eksternt, bidrar til å skape resultater for våre samarbeidspartner, er konstruktive og løsningsorienterte.

Inkluderende

Vi skal være en mangfoldig festival bak, på og foran scenen. Være en arena for kompetanseutveksling innen kunst, kultur, reiseliv og næringsliv. Ta intiativ til å etablere møteplasser for å diskutere relevante samfunnsutfordringer, med et felles ønske om å skape resultater

Entusiatiske

Vi skal utforske ulike metoder å samarbeide på, utfordre trender og viktige tema, bane vei i hvordan kultur aktører kan påvirke sosiale, økonomiske og miljømessige forhold.