Helt På Vidda Festivalen

18+

25. – 26. August 2022

Et godt spenn innen musikk og kultur er viktig for oss med tanke på mangfold. Måten vi legger opp programmet på, skal gjenspeile et av våre kjerneverdier som omhandler inkludering. Artistene du får oppleve på kveldskonsertene består av ulike stiler, kjønn, lydbilder og formidling som bærer tydelig preg av spennende kontraster.